Liên hệ

HDFASHION & PHONG CÁCH SỐNG – là một nền tảng đa phương tiện bao gồm nhiều phương thức truyền tải thông tin khác nhau: truyền hình, trang web kênh truyền hình, YouTube kênh, mạng xã hội và không gian video trong HoReCa (cơ sở cao cấp của Ukraine) phân khúc.

Xin hãy nhập tên của bạn*
Vui lòng nhập email hợp lệ*
Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ*
Tin nhắn
Cảm ơn bạn, người quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và cung cấp thêm thông tin