Wedi'i bostio GAN HDFASHION / Mawrth 11, 2024

Saint Laurent FW24: uwchraddio'r etifeddiaeth

Nid oes amheuaeth mai prif gamp Anthony Vaccarello fu ei allu i ganfod ac addasu etifeddiaeth Yves Saint Laurent, ac integreiddio argyhoeddiadol prif silwetau YSL i'r SL fodern. Ni ddigwyddodd hyn ar unwaith a chymerodd sawl blwyddyn iddo, ond nawr, gyda phob tymor newydd, mae ei feddiant yn edrych yn fwy a mwy argyhoeddiadol o ran cyfaint a silwetau, ac o ran deunyddiau a gweadau.

Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am y cyfrolau. Ychydig flynyddoedd yn ôl, dangosodd Vaccarello siacedi syth am y tro cyntaf ag ysgwyddau pendant o lydan ac anystwyth, yn deillio o'r rhai a wnaeth Yves Saint Laurent ar ddechrau'r 1980au, dyma oedd ei ymyriad uniongyrchol cyntaf yn etifeddiaeth Yves - ac un drawiadol iawn ar hynny. Ers hynny, mae ysgwyddau mawr wedi dod mor gyffredin fel ein bod yn eu gweld yn llythrennol ym mhob casgliad unigol. Ar ryw adeg, dechreuodd Vaccarello leihau maint y cyfrolau, sef y symudiad cywir, ac yn SL FW24 dim ond ychydig o siacedi o'r fath ag ysgwyddau mawr oedd. Wedi dweud hynny, roedd llawer o ffwr—fel yn gyffredinol y tymor hwn—ac roedd yn swmpus. Roedd gan bron bob model gotiau ffwr blewog mawr—yn eu dwylo neu ar eu hysgwyddau, ond yn amlach yn eu dwylo—a daethant o’r casgliad haute couture PE1971 enwog gyda’i gôt ffwr werdd fer eiconig, a gafodd guriad difrifol gan y beirniaid. yn ôl wedyn.

Nawr, y gweadau. Pe bai thema i’r casgliad hwn, tryloywder ydoedd, a oedd yn cyd-daro’n llwyddiannus iawn ag arddangosfa newydd Yves Saint Laurent: Transparences, Le pouvoir des matieres. Y prif beth yma oedd y sgertiau cul tryloyw, a wnaeth Vaccarello yn gyffredinol ei brif nodwedd, ac roedd yna hefyd bustiers tryloyw ac, wrth gwrs, blouses tryloyw clasurol YSL gyda bwâu. Ond roedd yr holl dryloywder hwn, efallai oherwydd y digonedd o hoff llwydfelyn a thywod Vaccarello ar hyn o bryd, a ddaeth yn brif liwiau'r casgliad, yn edrych ychydig fel latecs BDSM, ac ychydig yn debyg i sci-fi Kubrick. Dyma, wrth gwrs, y math o rywioldeb na fu gan Yves Saint Laurent erioed, gyda’i holl awydd am swyngyfaredd braidd yn ddiffygiol, ond eithaf bourgeois a amlygwyd yn arbennig yn ffotograffau enwog Helmut Newton o ferched YSL y 1970au. Ond dyma'r addasiad y mae Vaccarello yn gwneud SL yn berthnasol heddiw.

I'r un niche esthetig hwn o'r 1970au gallwch ychwanegu'r siacedi pys strwythuredig wedi'u gwneud o ledr sgleiniog, wedi'u gwisgo'n syml â choesau noeth. Ac roedd y sgarffiau pen yn clymu o amgylch pennau'r modelau, a'r clipiau clust enfawr oddi tanynt - yn union fel Loulou de La Falaise yn y 1970au, wedi'u dal ar luniau gydag Yves mewn rhyw glwb nos, pan oedd y ddau ohonyn nhw, dwy seren Paris bohemaidd, yn eu plith. cysefin.

Mewn gwirionedd, y ddelwedd hon o harddwch Ffrengig clasurol a chic Ffrengig Les Trente glorieses yw'r hyn y mae Vaccarello yn ei sianelu nawr. A phrif weinidog harddwch clasurol Paris - boed yn ei ffrindiau Catherine Deneuve, Loulou de La Falaise, Betty Catroux, rydych chi'n ei enwi - oedd Yves Saint Laurent ei hun, a ddathlodd divas o'r fath, femmes fatale, ac ymgorfforiadau eraill o fenyweidd-dra clasurol Paris. . Heddiw, mae Anthony Vaccarello wedi llwyddo i wneud y ddelwedd hon yn un ei hun, gan ddod ag ef yn ôl yn fyw yn y fersiwn uwchraddedig a eithaf modern hon, gan adfywio Yves Saint Laurent yn ei ddelweddau diwylliant mwyaf eiconig a mwyaf poblogaidd a fabwysiadwyd orau. Wel, dyma, fel y byddai’r Ffrancwyr yn ei ddweud, une très belle collection, très féminine, y gellir ei longyfarch yn ddiffuant am hynny—roedd yn rheoli trawsnewidiad YSL o’r gorffennol i’r presennol yn dda.

Testun: Elena Staffyeva