Wedi'i bostio GAN HDFASHION / Mawrth 6, 2024

Beicwyr yn y storm: ymddangosiad cyntaf Seán McGirr ar gyfer Alexander McQueen Hydref-Gaeaf 2024

Cyflwynodd McGirr ei gasgliad cyntaf mewn hen orsaf drenau ar gyrion Paris, ar ddiwrnod mwyaf glawog wythnos ffasiwn Paris: felly, gosodwyd y blancedi melyn/gwyrdd asid ar bob sedd i westeion gynhesu. Yn ei nodiadau sioe, dywedodd y dylunydd Gwyddelig ei fod am i’w gasgliad cyntaf fod yn “A rough opulence. Datgelu'r anifail o fewn”. Wrth gefn y llwyfan, esboniodd McGirr, gan mai hwn oedd ei wibdaith gyntaf i Alexander McQueen, a’i fod yn teimlo fel rhywun o’r tu allan, ei fod am ganolbwyntio ar gasgliadau cyntaf un Lee fel “Banshee” (AW94) “The Birds” (SS95) o’r 90au, pan teimlai'r diweddar gynllunydd fel rhywun o'r tu allan ei hun. “Yr hyn rwy’n ei hoffi amdano yw ei fod i gyd yn syml iawn, ond mae wedi’i droelli ychydig. Mae'n ymwneud â chreu gyda beth bynnag sydd gennych. Roedd Lee yn cymryd elfennau clasurol fel siacedi ac yn ei droelli a'i wasgu a gweld beth sy'n digwydd”. Felly roedd teimlad DIY yn bendant i’r casgliad, ac egni ieuenctid Llundain. Ydy, mae McGirr yma i ysgwyd y pethau, ac felly y gwnaeth! 

Agorodd Seán McGirr ei gasgliad gyda ffrog ystumiedig mewn crys du wedi’i lamineiddio yn cyfeirio at y ffrog ffilm lynu enwog o “The Birds”, a gafaelodd y model yn ei dwylo yn y frest. Heno, roedd yn ymwneud â chymeriadau Llundain nad ydych chi'n eu hadnabod eto, ond y byddech chi wrth eu bodd yn cwrdd â nhw. Yna, roedd yna ffosydd lledr a hetiau ditectif, a dos da o gyfeiriadau McQueen - gynau meddwl gyda phrintiau anifeiliaid, lliwiau asid, ategolion rhosod a'r motiff penglog enwog. Aed â’r silwetau i’r eithaf: un o uchafbwyntiau’r casgliad oedd gwau mawr trwchus gyda choleri uwch ei ben (helo, Martin Margiela!). Roedd rhai technegau couture annisgwyl hefyd: minidress gyda chandelier wedi'i falu a brodwaith adlewyrchydd beic coch ac oren, fel pe bai wedi'i wneud o'r gwrthrychau a ddarganfuwyd ar ôl damwain car. Ac mae'r tair edrychiad olaf, y ffrogiau car, wedi'u gwneud o ddur, wedi'u lliwio fel Ferrari melyn, Aston Martin glas cobalt a Tesla du. Eglurodd McGirr gefn llwyfan mai mecanic yw ei dad, ond nid dim ond gwrogaeth i aelod o'r teulu mohono, mwy o daith i lawr y lôn atgofion: yn ei blentyndod roedden nhw bob amser yn trafod ceir a'u dyluniad gartref, a dyma sut y daeth o hyd i allan mae angen iddo greu siapiau a ffurfiau ar gyfer bywoliaeth.

 

Pan yn hwyrach heno yn nathliad Guido Palau o'i linell gofal gwallt newydd i Zara fe groesais i lwybrau gyda theulu Katy England (roedd y steilydd yn un o ffrindiau agosaf Lee), roedden nhw i gyd yn edrych braidd yn ddryslyd. Roedd pawb o'n cwmpas yn siarad am ymddangosiad cyntaf McGirr gan ddweud ei fod braidd yn siomedig. Gormod o syniadau, ond ble mae'r weledigaeth? A allai fod wedi bod yn wahanol? Beth os yw'r esgidiau hyn yn rhy fawr i ffitio? Wel, mae ymateb McGirr i feirniadaeth yn weddol glir, mae’n dyfynnu Lee McQueen a oedd yn arfer dweud ar ôl pob methiant: “Buasai’n well gen i i bobl gasau’r hyn dwi’n ei wneud na pheidio rhoi cachu am y peth”. A dyna sy'n gwneud y dylunydd arbennig hwn yn ffit dda ar gyfer tŷ Lee McQueen. 

Sbardunodd casgliad cyntaf Seán McGirr ar gyfer Alexander McQueen, yn llawn cyfeiriadau at etifeddiaeth y dylunydd gwych a gorffennol ei olynydd, storm o ddiddordeb, yn gadarnhaol ac yn negyddol. Ond yna dim ond y dechrau ydyw. Nid yw'n hawdd llenwi esgidiau dylunydd gwych. Yn enwedig os mai'r person dan sylw yw'r gwych Lee McQueen, sy'n cael ei ganmol gan olygyddion, prynwyr, myfyrwyr a chenedlaethau o selogion ffasiwn. Ac yn dod yn fuan ar ôl y cyn-gyfarwyddwr creadigol Sarah Burton, nid yw llaw dde annwyl Lee a feithrinodd ei etifeddiaeth ers ei farwolaeth yn 2010, yn gwneud y cam yn haws. Ymunodd y gŵr 35 oed, a aned yn Nulyn, Seán McGirr â’r tŷ eiconig ychydig fisoedd yn ôl – cyn iddo weithio i Jonathan W. Anderson ar ei label o’r un enw fel pennaeth dylunio, ond hefyd ar ei gydweithrediadau â marchnad dorfol Japan. cawr Uniqlo. Mae ganddo gyfnod yn Dries Van Noten ar ei ailddechrau hefyd. Yn drawiadol.

Testun: LIDIA AGEEVA