Wedi'i bostio GAN HDFASHION / Chwefror 27eg 2024

Dechreuadau Newydd: Hydref-Gaeaf Tod 2024

Ar gyfer ei gasgliad cyntaf hydref-gaeaf 2024 ar gyfer Tod's, archwiliodd Matteo Tamburini y syniad o grefftwaith Eidalaidd a moethusrwydd tawel.

Cynhaliwyd y sioe yn hen sied Tramiau Darsena yn Via Messina. Mae pwy bynnag sy'n dod i Milan yn gwybod bod cymryd tram yn rhan o ffordd o fyw Milan, ac ni allai Matteo Tamburini ddod o hyd i le gwell ar gyfer ei ymddangosiad cyntaf yn Tod's.

“Depo tramiau hanesyddol Darsena, symbol o’r egni a’r symudiad sy’n animeiddio’r ddinas. Mae’r ddeuoliaeth rhwng bywyd trefol a hamdden, ffurfiol ac anffurfiol, traddodiad ac arloesedd yn treiddio drwy’r casgliad, a nodweddir gan ddarnau hanfodol a soffistigedig”, Esboniodd Tamburini yn nodiadau'r sioe. O’r enw “In Motion”, roedd y casgliad yn ymwneud â symud, a’r darnau a fyddai’n cyd-fynd â chi yn ystod y dydd hyd yn oed os yw eich agenda’n llawn dop o weithgareddau amrywiol. Nid oes gan drigolion y ddinas amser i newid bob amser, felly maen nhw'n chwilio am wisgoedd sy'n cyd-fynd â'r holl gyfleoedd sydd gan Milan i'w cynnig. Roedd yna lawer o silwetau a allai weithio'n dda yn y swyddfa - siwtiau miniog meddwl, trowsus gwlân hamddenol a chrysau streipiog. Tric steilio, mae angen i chi eu gwisgo mewn dyblau i aros yn chic yr hydref nesaf, mae'r un peth yn wir am gardiganau cashmir, wedi'u saernïo i fod yn haenog ar ei gilydd. Gyda llaw, gallai'r darnau hyn fod yn ffit perffaith ar gyfer aperitivo, traddodiad Eidalaidd annwyl hefyd.

 

Mae treftadaeth Tod wedi'i gwreiddio mewn crefftwaith lledr, felly aeth ei gyfarwyddwr creadigol newydd ymlaen i archwilio'r savoir-faire unigryw, gan gyflwyno ffosydd syfrdanol mewn lledr siocled tywyll, cot gwner mewn croen ŵyn glas (wedi'i fodelu'n berffaith gan Irina Shayk), siacedi a ffrogiau wedi'u teilwra mewn du ac ensemble mewn coch y Frigâd Dân. Chwaraeodd hefyd gyda rhywfaint o docio lledr ar gotiau gwlân wyneb dwbl a oedd yn edrych yn ddiddiwedd o gain. Yn yr un modd â gwregysau gyda bwcedi hirgrwn wedi'u grilio a bagiau mwy o faint nag oes a bagiau canolig eu maint yn ddigon am y dydd mewn lledr meddal. Wel, yn ôl Matteo Tamburini, nid yw moethusrwydd tawel yn bendant yn mynd allan o ffasiwn y tymor nesaf.

“Mae Tod’s wedi bod yn fy DNA ers i mi dyfu i fyny yn gweld fy nhad a mam yn gwisgo torthau Tod ar gyfer achlysuron arbennig”, Tamburini mused gefn llwyfan. Cyd-ddigwyddiad lwcus: cafodd ei eni yn Umbrino yn ardal Le Marche, yr un rhanbarth esgidiau lle mae Tod's yn dod. Ar gyfer ei gasgliad cyntaf, ailddehongliodd y dylunydd fodelau eiconig fel Gommino a'r loafer, gan ychwanegu band metel cynnil. Cafodd fersiwn Yorky o esgid gyrru Gommino ei gweddnewid hefyd: cyfoethogodd y dylunydd ef ag ymylon lledr tenau. Uchafbwynt esgidiau arall o'r casgliad: esgidiau uchel wedi'u hysbrydoli gan feic modur gyda byclau ochr uchaf. Chic a benywaidd, ac mae'n debyg yn gyfforddus iawn. 

 

Testun: LIDIA AGEEVA