Wedi'i bostio GAN HDFASHION / Chwefror 29eg 2024

Fendi FW24: Anghydbwysedd rhwng Llundain a Rhufain

Mae Kim Jones, cyfarwyddwr artistig couture a dillad merched, yn araf ond yn sicr yn dod o hyd i'w ffordd gyda dillad merched. Gan ddechrau gyda'r casgliad diwethaf, mae wedi ychwanegu dadadeiladu at ei siorts mini lliw camel a thiwnigau sidan printiedig, wedi newid y palet lliw cyfan - ac mae'r newidiadau hyn wedi ailstrwythuro arddull ei gasgliadau merched, gan ailadeiladu'r ensemble cyfan a'i wneud yn berthnasol.

Mae'r gwaith hwn wedi parhau ac wedi datblygu yn Fendi FW24. Mae Kim Jones yn sôn am un o’i ysbrydoliaeth ar gyfer y casgliad hwn: “Roeddwn i’n edrych ar 1984 yn archifau Fendi. Roedd y brasluniau yn fy atgoffa o Lundain yn ystod y cyfnod hwnnw: y Blitz Kids, y New Romantics, mabwysiadu dillad gwaith, arddull aristocrataidd, arddull Japaneaidd...” Mae popeth y soniodd amdano i’w weld yn hawdd yn Fendi FW24: cotiau rhydd haenog, gwregysau ac yn atgoffa rhywun o cimonos gaeaf tywyll cynnes; siacedi Fictoraidd wedi'u cinsio yn y canol, gyda choler gaeedig uchel ac ysgwyddau gwastad llydan wedi'u gwneud o gabardine gwlân, gyda throwsus syth, sgert a-lein wedi'i gwneud o ledr caboledig trwchus; siwmperi turtleneck wedi'u lapio o amgylch ysgwyddau; ffabrig plaid mewn arlliwiau dusky.

 

 

 

 

 

Mae ffynhonnell arall yr ysbrydoliaeth hon yn troi allan i fod yn gwbl groes. “Roedd yn bwynt pan ddaeth isddiwylliannau ac arddulliau Prydeinig yn fyd-eang ac yn amsugno dylanwadau byd-eang. Eto i gyd gyda choethder Prydeinig mewn rhwyddineb a pheidio â rhoi damn yr hyn y mae unrhyw un arall yn ei feddwl, rhywbeth sy'n cyd-fynd â steil Rhufeinig. Mae gan Fendi gefndir mewn cyfleustodau. A'r ffordd y mae'r teulu Fendi yn gwisgo, mae'n wir gyda llygad ar hynny. Rwy'n cofio pan gyfarfûm â Silvia Venturini Fendi am y tro cyntaf, roedd hi'n gwisgo siwt iwtilitaraidd chic iawn - siwt Safari bron. Dyna luniodd fy marn am beth yw Fendi yn sylfaenol: sut mae menyw yn gwisgo sydd â rhywbeth sylweddol i'w wneud. A gall hi gael hwyl wrth wneud hynny,” meddai Mr. Ac mae hyn yn ymddangos hyd yn oed yn fwy diddorol ac yn llai amlwg: sut mae Rhufain a Llundain yn cysylltu yn y dull newydd hwn gan Kim Jones? Yn amlwg, mae Rhufain yn dod i'ch meddwl pan welwch chi'r edrychiadau organza sy'n llifo gyda phrint yn darlunio pennau marmor a cherfluniau o Madonnas (un, mae'n ymddangos, yn llythrennol yw Pieta enwog Michelangelo o eglwys gadeiriol San Pietro), cylchoedd gleiniog ar edrychiadau sidan eraill; turtlenecks tenau gyda haenau ffug, crysau gwyn creision o segnora Rhufeinig, cadwyni mawr, a lledr Eidalaidd impeccable a ddefnyddir ar gyfer siacedi a cotiau. Beth sy'n clymu'r ddwy ran hyn i mewn i ensemble mwyaf cydlynol ac integredig gyrfa Jones yn Fendi? Yn gyntaf oll, y lliwiau: y tro hwn lluniodd ystod berffaith o lwyd tywyll, khaki, gwyrdd môr tywyll, byrgwnd, brown dwfn, betys, a taupe. Ac mae hyn i gyd yn cael ei bwytho a'i gysylltu gan wreichion o felyn llachar Fendi.

Roedd y canlyniad yn gasgliad eithaf cymhleth, ond yn sicr yn hardd a soffistigedig, lle nad yw'r holl haenau aml-haenog a chymhlethdod dylunio hwn bellach yn ymddangos mor orfodol, ond yn taro un mor ddiddorol gyda photensial dylunio amlwg y gellir ei ddatblygu a'i ddefnyddio i wahanol gyfeiriadau. . Mae'n ymddangos y bydd yr uchder hwn yn cael ei glirio'n fuan: bydd Kim Jones fel dylunydd dillad merched yn gallu dod mor ddiymdrech, dyfeisgar, a rhad ac am ddim ag y mae fel dylunydd dillad dynion.


 

 

Testun: Elena Staffyeva